Fem sätt att förbättra din kontinuerliga teststrategi

Mjukvaruutveckling och testning

Fem sätt att förbättra din kontinuerliga teststrategi

Kontinuerlig testning innebär att använda automatiserade tester inom mjukvaruleveranspipelinen. Det används vanligtvis för att öka effektiviteten i återkopplingen av affärsrisker i samband med programvaruversioner. Den tar också upp många av de komplexiteter som följer med den snabba karaktären hos modern programvarudistribution.

Kontinuerlig testning kallas ibland för en lösning som tillfredsställer både utvecklings- och driftteam. Utvecklare vill ofta driva på innovation och följa med tiden, medan driftpersonalen kan vara mer fokuserad på tillförlitlighet och att leverera utlovade resultat. En sak är säker. Automatisering sparar tid, och därför gynnas alla avdelningar.

Om du vill dra bättre nytta av effektiviteten som kommer med kontinuerlig testning, här är några enkla sätt att förbättra din strategi för kontinuerliga programvarutestning:

1. Utveckla din strategi i förväg

I samband med kontinuerlig testning kommer att definiera en strategi, som täcker alla aspekter av mjukvarutestning och tar hänsyn till din organisations-, team- och produktstruktur, förbättra effektiviteten, öka tydligheten och säkerställa att alla önskade typer av testning utförs som och när de krävs. Om alla medlemmar i ett DevOps-, utvecklings- eller testteam drivs av genomtänkt strategi och är bekanta med den medföljande handlingsplanen, kommer förvirring att förhindras och chanserna att uppnå lagets mål kommer att öka.

En nyckelfaktor att tänka på när man utformar en strategi för testning är slutkonsumenten. Hur kommer användaren att konsumera programvaran i fråga? Via webben, ett backend-system eller via sin mobil? Detta leder till övervägandet mellan webb- och mobilautomatisering. Det är upp till dig och ditt team att bestämma var den största avkastningen på investeringen från automatisering kan ses och fokusera dina ansträngningar där. Du kanske upptäcker att din programvara används över flera enheter, och därför kommer separata mobil- och webbautomatiseringsstrategier att vara fördelaktiga.

En annan viktig punkt att överväga är hur mycket av testningen som ska automatiseras. Så mycket som är tekniskt möjligt? Alternativt, bara de mest repetitiva, tidskrävande testfallen? Återigen, det bästa tillvägagångssättet här är att bestämma upplevt värde, vilket kan vara i form av sparade testtimmar, noggrannhet eller betydelse. I slutändan, innan du testar eller bestämmer dig för den verktygsuppsättning du tänker använda, bör du kartlägga hela ditt testtäckningsområde och förstå de fall du vill automatisera och de som du vill testa manuellt, och sedan analysera igen. Du kanske upptäcker att vissa manuella testfall kan testas mer effektivt med automatiserade metoder eller vice versa.

2. Välj pålitliga, praktiska och pålitliga testverktyg

När du testar programvara är noggrannhet och tillförlitlighet allt. Resultaten du får är mycket beroende av det testverktyg du väljer att lita på. Ett inkompetent testverktyg har potential att avsevärt påverka noggrannheten och tillförlitligheten av dina tester, vilket innebär att du kommer att vara mindre användbar för att identifiera buggar eller problem med programvaran, vilket är dåliga nyheter för alla.

För det första, när man bestämmer sig för ett automatiseringsverktyg, finns det ett vanligt val mellan öppen källkod eller licensierad programvara. Verktyg med öppen källkod, som Selenium, är gratis att använda; men nackdelen är bristen på support eller dokumentation, vilket kräver omfattande intern expertis för att effektivt ställa in och använda verktyget. Å andra sidan kommer licensierad programvara som Microfocus UFT (Unified Functional Testing) att innehålla omfattande support och dokumentation för att göra integrationen och installationen mer sömlös, men kommer ofta med rejäla prislappar.

Vilken väg du än väljer att gå ner, hänvisar du tillbaka till strategin och förstår vad du vill testa (mobil vs webb) och när i utvecklingslivscykeln du vill testa har en betydande inverkan på val av verktyg. Dessutom, när du använder ett automationsverktyg måste ett genomtänkt automationsramverk skapas. Utformningen av detta automationsramverk är avgörande för tillförlitligheten och effektiviteten hos det valda verktyget. Detta ramverk kan även sedan appliceras på din CI-miljö (kontinuerlig integration) för att automatisera körningen av tester baserade på utvecklingsbidrag.

Slutligen, ett snabbvinsttips innan du går live med någon automationsinställning är att utföra minitestscenarier som du känner till de förväntade resultaten av för att testa verktygets robusthet och utformningen av ramverket på plats.

3. Prova modulära tester

När du implementerar kontinuerliga tester kan det ibland göra mer skada än nytta att skynda sig att skapa sofistikerade testsviter. Om du börjar enkelt och lägger till nya tester medan du går, kommer det att förhindra slöseri med tid på att analysera falska positiva och negativa och förbättra tillförlitligheten av dina resultat.

Om du hamnar i en situation där du har en rad trasiga tester eller tester som saknar en sammanhållen struktur kan det vara värt att undersöka alternativet med modulära tester. Genom att bryta upp fragmenten av dina tester, till exempel testdata och testflöde, kan du förenkla kodrefaktorering och du behöver inte uppdatera de delar som inte är direkt kopplade till programvaran som testas.

4. Visualisera resultat tydligt

De säger att en bild målar mer än tusen ord. Även om konstnärliga referenser kanske inte automatiskt kommer att tänka på när man talar om mjukvarutestning, är detta koncept relevant. När man utvärderar testresultat och analyserar potentiella orsaker till misslyckanden är det oerhört fördelaktigt att använda diagram och grafer. Verktyg som Test Rail gör denna process sömlös. Detta kommer att göra det möjligt för dig att få en mer detaljerad bild av de interaktioner som är involverade i testprocessen och förtydliga resultaten, vilket gör det lättare att fastställa grundorsaken till testfelet och områden för oro.

5. Felanmälan

Felrapportering är en viktig del av det dagliga ansvaret för en modern testare, och det av goda skäl. Utan rapportering av defekter eller buggar i programvaran finns det ingen uppmaning till handling för utvecklingsteam och produktägare. Men om inte felanmälan görs systematiskt och med ett robust tillvägagångssätt är det lätt att gå vilse.

Det bästa sättet att hantera felrapportering är att använda programvara, som Atlassians Jira. Inte bara kan buggar vara synliga för team över avdelningar, utan lösningen för dessa buggar kan tilldelas automatiskt. Ett ytterligare tips: när du rapporterar buggar inom programvaruplattformar för buggspårning hjälper bilder och skärmdumpar att lägga till visuella referenspunkter och gör reproduktionen enklare.

Kontinuerliga tester kan vara otroligt användbara, men för att maximera värdet lönar det sig att vara medveten om riktlinjer för bästa praxis och att lära sig hur man anpassar dem för att passa individuella krav. Att utföra tester kontinuerligt är inte alltid garanterat att de mål som sattes upp i början av testprocessen uppnås, och dessa tips bör hjälpa dig att förbättra din teststrategi. Gör planer som är tydliga och sammanhängande, eliminera tester som inte tjänar ett syfte, övervaka prestandan, överväg modulära tester, använd visualiseringar och skärmdumpar och se till att du använder tillförlitliga testverktyg.

Dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att spara tid och ansträngning samtidigt som de säkerställer att du får ut det bästa av kontinuerliga tester. Om du vill diskutera din nuvarande metod för kontinuerlig testning eller vill lära dig mer om dess fördelar kontakta oss.