Tre viktiga överväganden för programvarudesign

Att skapa en applikation eller ett system är en komplex uppgift för de flesta, särskilt i dagens klimat där kvalitet är nyckeln och konsumenterna är oförlåtliga ...