Testa automatisering

Mjukvaruutveckling och testning

Testa automatisering

Förbättrar testtäckningen och snabbar upp tiden till marknaden.

Med våra testautomationstjänster kan du minska kostnaderna och tiden förknippade med testkörning genom att automatisera repetitiva, tidskrävande uppgifter. Våra testautomationsexperter har lång erfarenhet av att använda marknadsledande verktyg med öppen källkod. Dessutom kan våra konsulter tillhandahålla testautomationstjänster för företag av alla former och storlekar, vilket säkerställer snabb avkastning på investeringen.

Testautomationsfördelar

Förbättrad Time to Market

Testautomatisering snabbar upp tiden till marknaden eftersom tester kan köras snabbt och är repeterbara, särskilt när man utför tidskrävande regressionstester.

Lägre testkostnader

Automatiserad testning kan minska kostnaderna i samband med testning eftersom mindre manuell input behövs och processer effektiviseras.

Ökad produktivitet

Genom att minska tiden som krävs för att utföra repetitiva uppgifter kan testautomatisering öka produktiviteten.

Bättre produktkvalitet

Testautomatisering förbiser eller ignorerar inte saker som människor kan, därför minskar det risken för mänskliga fel och förbättrar mjukvarukvaliteten.

Bredare testtäckning

Testautomatisering ger större testtäckning än manuell testning när det gäller stora datamängder.

Optimerad testning

Automatiserade tester frigör extra tid för att fokusera på att testa funktionalitet som annars kanske inte testas på grund av tidsbrist, vilket optimerar hela testprocessen.

Vad våra kunder säger

"Jag tog med Cell-programvara för att stödja mitt team på VML på storskalig e-handelswebbplats byggs inte bara för att ge oss en flexibel resurspool utan för att ge specialistkompetens med automatisering och för att tillhandahålla utbildning på jobbet till vårt interna team för att göra våra testanalytiker till de mest professionella inom en värld av digital marknadsföring."

 -Tim Ocock, verkställande teknisk direktör, VML

Intresserad av våra automatiserade testlösningar?

Om du vill spara tid och pengar på att testa genom att automatisera dina tester, kontakta oss nu för en kostnadsfri konsultation.